Werkwijze

Werkwijze van onze onderneming:
U koopt rechtstreeks van de Hongaarse verkoper. Omdat wij de Hongaarse huizenmarkt en de cultuur goed kennen, kunnen we scherpe prijzen met de verkopers overeenkomen.
Indien u overweegt een woning te kopen in Hongarije bieden wij u ook de volgende service:

• De volledige behandeling bij de aankoop van een woning, bezichtiging, taxatie en onderhandeling.
• De verkoop met de daarbij behorende officiële verplichtingen zoals overdracht en notariële afhandeling.
• De aanleg en/of overschrijvingen van de door u gewenste nutsvoorzieningen.
• Aanmelding bij de vreemdelingenpolitie, indien u besluit in Hongarije te komen wonen.
• Begeleiding bij het afsluiten van verzekeringen voor roerende en onroerende zaken.

Kortom; u koopt een huis via Honed Imexma en wordt begeleid en bijgestaan tot uw huis tot uw volledige tevredenheid in uw bezit is.
Eenmaal in uw bezit willen wij graag voor u bemiddelen in de volgende zaken:

• Aanleg of verbetering van ontsluitingswegen en paden.
• Aanleg en onderhoud van uw tuin.
• Het jaarlijkse onderhoud van uw woning.
• Bij verhuur en incidenteel gebruik van uw nieuw verworven object kunnen wij voor de sleutelafgifte zorgdragen, alsmede schoonmaak, aanzetten van verwarming en koelkast, tuinonderhoud en aanschaf van de eerste levensbehoeften voor een prettige aankomst.

Bij aankoop:
Besluit u tot aankoop over te gaan dan wordt door een notaris/advocaat een voorlopig koopcontract opgesteld.
Net als in Nederland wordt dan een 10% aanbetaling als borg verlangd welke wordt verrekend bij de definitieve aankoop.
De notaris/advocaat gaat nu aan de slag met het in orde maken van de akten en doet navraag bij het kadaster en overige instanties teneinde een rechtsgeldige overdracht af te kunnen handelen.
Na een aantal weken vindt de eigenlijke overdracht plaats en kunt u zich de eigenaar noemen van een mooi perceel in Hongarije.
Dit gehele proces kan ook in één dag geregeld zijn.
De prijs van de huizen is zeer variabel en kan al beginnen bij € 2.500
Notaris/advocaat kosten waar wij mee werken zijn zeer acceptabel ongeveer € 250 (kosten koper).
Registratie bij kadaster is 4 % van de koopsom.

Wij vertrouwen u met deze website een inzicht in onze activiteiten te hebben kunnen geven en zijn graag bereid tot het verstrekken van meer informatie.

Bedrijf kopen of starten in Hongarije:
Wie de juiste instelling en dosis doorzettingsvermogen heeft kan een bedrijf kopen in Hongarije en voor zichzelf beginnen. In bijvoorbeeld Nederland wordt het als maar moeilijker als zelfstandig ondernemer rond te komen. Steeds meer Nederlanders starten, van viskwekers tot hoteliers.

U kunt, maar dat behoeven wij u waarschijnlijk niet uit te leggen, denken aan de Belastingdienst, de regels, de kosten, etc. De lol is er dan vaak vanaf. Maar een bedrijf beginnen in Hongarije is wellicht de oplossing waar u lang op heeft gewacht.

In Hongarije ligt het voor een bedrijf allemaal vele malen gemakkelijker.
Van de Belastingdienst hoort u zelden iets, echt vervelende regels hebben we hier nauwelijks en personeel werkt 12 uur per dag, 7 dagen per week, vanaf € 2 per uur.
De economie gaat met enorme sprongen vooruit en de welvaart stijgt, zowel in de steden als het platteland.
Niettemin doen bepaalde regio’s het wel beter dan andere. Met name rond de hoofdstad Boedapest en in Zuidwest-Hongarije is de groei indrukwekkend, hetgeen ook nieuwe doelgroepen consumenten oplevert.
Wilt u een bedrijf beginnen zonder al te veel risico en profiteren van een groeiende economie, dan is Hongarije een kans die u niet mag laten liggen.

In dit kader kunnen wij vanaf heden ook verzorgen:

• Levensverzekeringen.
• Verzekeringen.
• Pensioen regelingen